ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัตการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร (พ.ศ.2566 – 2570)

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 ว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัตการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ครั้งที่ 2 โดยมีนางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมเยาวมาลย์ ชั้น 7 โรงแรมชากังราวริเวอร์วิิว จังหวัดกำแพงเพชร371793457_7099066843460770_1100564379226426638_n371831191_7099066330127488_1698729057755306719_n371821334_7099066050127516_675515062460205426_n371543587_7099066523460802_7179914409440008173_n