สกร.อำเภอพรานกระต่าย กาชาด “จุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาล” ภายใต้โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด ประจำปี 2566

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. ว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชรมอบหมายหมายนางดุจเดือน คำวัง รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร และในฐานะผู้อำนวยการฝึกฯ นิเทศและตรวจเยี่ยมโครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด ประจำปี 2566 ดำเนินการจัดโครงการฯ โดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย ทั้งนี้ นายกำจร หัดไทย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับพร้อมรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการดังกล่าว ณ บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร373344236_839930664375336_1550411826919086636_n

ด้วยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย กำหนดจัดโครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2566  – วันที่ 1 กันยายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่อุดมการณ์ของกาชาดและยุวกาชาดมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกาชาดและยุวกาชาด ตลอดจนการดำรงชีวติทั้งในปัจจุบัน อนาคต เสริมสร้างความศรัทธา เจตคติที่ดีต่อกิจการกาชาด รวมทั้งตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคม ณ บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร //ข่าว : นางสาวพิมพ์พจี พันธุ์ขัย PR.สกร.จังหวัดกำแพงเพชร 373536992_839937321041337_6612338322029445016_n373545143_839935491041520_1821689564130353820_n373317379_839938224374580_632473406193938977_n372968876_839936274374775_3724728294113720053_n373540850_839936141041455_2740598889219226296_n