เราทำได้..!!! ต้านยาเสพติด​ออนไลน์ สังคม​ยุคโควิด กศน.พรานกระต่าย​ นศ.สร้างสรรค์รับรางวัล​

line_5490360913744_edit_6040301914181

“สื่อต้านยาเสพติดออนไลน์กศน.อําเภอพรานกระต่าย กำแพงเพชร จัดให้นักศึกษา กศน.ส่งประกวดพร้อมมอบรางวัล ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 ที่ทวีความรุนแรงในห้วงเดือน มิถุนายน 2564 ทำให้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม ต้องปรับเปลี่ยนโดยใช้ระบบออนไลน์เข้ามาทดแทน”

line_5501252521555_edit_6060797332407

กศน.อำเภอพรานกระต่าย สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร โดยนายกำจร หัดไทย ผู้อำนวยการฯ และคณะครู ได้รับนโยบายของสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชรจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์โดยใช้สื่อต่าง ๆ ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา

line_5457332435104_edit_5883898711601line_5464441901248_edit_5937165004301

ซึ่ง กศน.อำเภอพรานกระต่ายได้จัดการประกวด การทำโปสเตอร์ การจัดทำคลิป รณรงค์ การต่อต้าน ยาเสพติด โดยให้นักศึกษา กศน.แต่ละคน จัดทำขึ้น และแชร์ภาพ ส่งผลงานเข้าประกวดแบบออนไลน์ ประกาศผลการตัดสินชนะเลิศจำนวน 5 รางวัล พร้อมประกาศเกียรติบัตร ซึ่งได้มอบไปเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ได้แก่

ที่ 1 ตำบลพรานกระต่าย นางสาวมายูมิ ซาโต

ที่ 2 ตำบลห้วยยั้ง นายสุริยา เหล่าเจริญ

ที่ 3 ตำบลท่าไม้ นางสาวรัชนี ทัพวัน

ที่ 4 ตำบลคุยบ้านโอง นางสาวสุภัทรตา โชตินอก

ที่ 5 ตำบลวังตะแบก นางสาวเมสา วงค์อ่อง

โดยนักศึกษา ทั้ง 5 คนได้แสดงความรู้สึก แรงบันดาลใจ รวมทั้งการเลือกนำสื่อเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ ได้อย่างเหมาะสม ที่สำคัญ ได้มีส่วนในการรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติดให้กับเพื่อนๆ นักศึกษาและเยาวชน ของ กศน. และประชาชนทั่วไป อีกทางหนึ่งด้วย

line_5460061045520_edit_5915832215242line_5473771079893_edit_5984305178252

รวมทั้งนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับประกาศเกียรติบัตร รวมทั้งแสดงผลงาน นิทรรศการต่อไป

line_5479208039788_edit_6000274050125