“ด้วยความห่วงใย”ดร.วรั​ท​ เลขาธิการ​ ก​ศน.ส่งสารถึงชาว กศน.ทั่วประเทศ ยามวิกฤติ​โค​วิด​

เรียน ผู้บริหาร กศน. ทุกท่านครับ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด ขยายวงกว้างมากขึ้น โดยผมได้รับรายงานจากหลายจังหวัด และข้อมูลจาก ศบค.ศธ. ที่พบผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาของเรา ติดเชื้อโควิด เพิ่มขึ้น

ผมจึงขอเน้นย้ำให้ผู้บริหารทุกท่าน ช่วยกำชับบุคลากรในความรับผิดชอบของท่าน ให้ดูแลตัวเองให้ดี การจัดการเรียนการสอนให้ดำเนินการตามมาตรการที่ได้แจ้งไป และในพื้นที่แพร่ระบาดหนัก ให้ใช้ online และ on air เป็นหลัก …คุณครูต้องดูแลนักศึกษาให้ได้รับการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้ครบถ้วน ออกแบบการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ ..ส่วนการประชุมสัมมนาให้ใช้ online เป็นหลัก

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดกิจกรรมในพื้นที่ หรือในชุมชน ขอเน้นย้ำให้ระมัดระวัง เข้มงวดตามมาตรการ ศบค.และของจังหวัด

กิจกรรมใด ถ้ารวมกลุ่มก็อย่าให้เกินข้อกำหนดของ ศบค. และถ้าจำเป็นก็ขอให้ท่านผู้บริหารใช้ดุลพินิจในการงดกิจกรรมไปก่อนนะครับ

ผมแนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา (แม้จะอยู่ที่ทำงาน) ฉีดแอลกอฮอล์ ล้างมือบ่อยๆ นะครับ ..กลับถึงบ้านให้รีบอาบน้ำสระผม ทำความสะอาดเสื้อผ้านะครับ

ดัวยความห่วงใยครับ

วรัท พฤกษาทวีกุล

เลขาธิการ กศน.