ที่ 1 ไม่ไหว! โครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2564 ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มอู่ข้าว อู่น้ำ

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายสมใจ วิชัยยา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร  นางสาวพันธิภา ประวาสุข ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี บุคลากรครู นักศึกษา ในสังกัดที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการดำเนินงานขยายผลโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2564 ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มอู่ข้าว อู่น้ำ ประกอบด้วย กศน.จังหวัดนครสวรรค์ กศน.จังหวัดอุทัยธานี กศน.จังหวัดพิจิตร และ กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นการแข่งขันการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ (กศน.ชาเลนจ์) ประจำปี 2564 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ สำหรับการแข่งขันการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ (กศน.ชาเลนจ์) ประจำปี 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร สามารถคว้ารางวัลมาได้ดังนี้ ระดับประถมศึกษา กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กศน.อำเภอคลองลาน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 นายพีระพงษ์กล่าว รู้สึกพอใจ และขอบคุณคณะผู้บริหาร นักศึกษา และทุกคนที่มีส่วนร่วม รวมไปถึงกำลังแรงใจจากพี่น้องชาว กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ที่ส่งมาช่วยกันเชียร์ ถึงถึงแม้ กศน.กำแพงเพชร จะไม่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 มาครองได้ แต่ก็รู้สึกภูมิใจ และยอมรับผลการตัดสินของคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ซึ่งสำหรับ กศน.กำแพงเพชรจุดมุ่งหมายหลักที่วางไว้ตั้งแต่ต้นก็คือการมีส่วนร่วมและเพื่อให้นักศึกษาร่วมสืบสานบทเพลงพระราชนิพนธ์ และตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นอีก 1 ประสบการณ์ที่ กศน. มอบให้แก่นักศึกษา และหวังว่านักศึกษาจะได้เรียนรู้ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์เหล่านี้ ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป  //ข่าว : พิมพ์พจี พันธุ์ชัย
204986567_421795075451600_3829404373944649210_n203799205003272_328406288790212_4477009573785522285_n