รุดหน้าสุดๆ.!! “กศน.ทั่วประเทศ”..เข้าสู่โหมด”แผนฐานข้อมูล กศน.ตำบล(DMIS60)” กศน.กำแพงเพชร..ขานรับขยายผลครูเต็มพื้นที่ต้องดีกว่าเก่า…

16174868_1827453407527517_8972947441939475850_n

“กศน.กำแพงเพชร ส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ กศน.ตำบลและการจัดทำข้อมูลในระบบฐานข้อมูล กศน.ตำบล (DMIS60) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เลขาธิการ กศน.ย้ำต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รับนักศึกษาไม่อั้นและต้องขยาย เขตในการรับสมัครหลังในระบบเปิดรับสมัคร โดยเปิดตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2560

6 7

          เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 นายสุรพงษ์ จำจด เลขาธิการ กศน. เป็นประธานในการเปิดการอบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ กศน.ตำบล และการจัดทำข้อมูลในระบบฐานข้อมูล กศน.ตำบล (DMIS60) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รุ่นที่ 1) ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ บางพลัด กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 23-25 ม.ค. 2560 โดยมีนางสาวปาริชาติ เย็นใจ ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานกล่าวรายงานและต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และตอนหนึ่งเลขาธิการ กศน.ได้กล่าวเน้นย้ำว่า“ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รับนักศึกษาไม่อั้นและต้องขยาย เขตในการรับสมัครหลังในระบบเปิดรับสมัคร โดยเปิดตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2560″

5 16387974_1100192566756699_7042575810631880931_n

ทั้งนี้สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร โดยนายบุญทรง จิโนเป็ง ผู้อำนวยการฯ ได้ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมดังกล่าวคือ นางสาวสุดารัตน์ เบ้าทอง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นายเกียรติชัย เกษาพร นักวิชาการศึกษา และ นายอภิวัฒน์ สังคง ครู กศน. ซึ่งนายอภิวัฒน์ ได้เปิดเผยว่า “ข้อดี 1.เป็นคำรับรอง ระหว่าง ครู กศน.กับ เลขาธิการ กศน. 2.เป็นการวางแผนการปฎิบัติงานที่ชัดเจน 3.เป็นการติดตามผลทุกระดับ ตั้งแต่อำเภอ จังหวัด สำนักงาน กศน. และเลขาธิการ กศน.สามารถติดตามได้ทุกพื้นที่ 4.เป็นการนิเทศ ติดตามผลงาน ของผู้ปฎิบัติงาน” พร้อมทั้งเตรียมการอบรมให้ครู กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ในวันที่ 7 – 10 กุมภาพันธ์ 2560 นี้ต่อไป

8_n

//กำจร หัดไทย รายงาน