สกร.จังหวัดกำแพงเพชร เน้นย้ำ! “PA”

วันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ และวิธีประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA) โดยมี นางดุจเดือน คำวัง รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงานโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร438216437_8014127791954666_6840249323882638805_n

 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ และวิธีประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA) ระหว่างวันที่ 22 – 23 เมษายน 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน พัฒนาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจตามหลักเกณฑ์ และวิธีการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA) ว.10/2564 และ  ว 9/2564 ที่ถูกต้อง

438239649_8014129341954511_5885638442674308356_nและเตรียมความพร้อมในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ เพื่อพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพ มีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) และผู้ที่เกี่ยวข้องรวมจำนวนทั้งสิ้น 42 คน และได้รับเกียรติจากวิทยากรให้ความรู้ โดย นางสาวนุรัต วรกฎ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ สกร.อำเภอบ้านฝาง และ นางสาวฐิภาภรณ์  แสนสิริสวัสดิ์ ครู สกร.อำเภอภูเวียง สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร //ข่าว : พิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.สกร.จังหวัดกำแพงเพชร438216491_8014126438621468_2280308720504785269_n438241062_8014128325287946_4887335776006137960_n438223180_8014128441954601_4351434446379960911_n438254318_8014127258621386_3790034338479085659_n437979911_8014126315288147_7693359000092081617_n