เข้มข้น.!!! ติว”ครู/บุคลากร กศน.ภาคเหนือ”ทำหน้าที่”ศูนย์ดิจิทัลชุมชน”ต้องชัดเจน..ทุกรายละเอียด

20564

“สัมมนาสร้างประสบการณ์ก่อนจบ หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำร่องในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล และศูนย์ดิจิทัลชุมชน จังหวัดภาคเหนือ”

20565

        เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการประชุมสัมมนาสร้างประสบการณ์ก่อนจบ หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำร่องในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล และศูนย์ดิจิทัลชุมชน ครั้งที่ 3 กลุ่มเป้าหมาย 17 จังหวัดภาคเหนือ

s__2932776

โดยมี นายอธิญณัฏฐ์  ธนะแพทย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการสัมมนาครั้งนี้

20559

สถาบันการศึกษาทางไกล ครู กลุ่มเป้าหมายโครงการจัดการศึกษาทางไกล หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 216 คน เข้าร่วมสัมมนาเสริมสร้างประสบการณ์ฯ

s__2932769

ทั้งนี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร โดย นายจำนงค์ กล่อมแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร รักษาการผู้อำนวยการฯ  ได้มอบหมายให้ครู และบุคลากร กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายโครงการจัดการศึกษาทางไกล หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 12 คน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

26484

//ว่าที่ร.ต.เกียรติชัย  เกษาพร  รายงาน