รองปลัดศธ.ลงพื้นที่ลพบุรี ประชุมเตรียมพร้อม “ศธ.ปลูกป่าร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ”

19657137_1729686520394699_1760925787056021588_n

นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมในการให้ความร่วมมืออย่างเป็นเอกภาพ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการร่วมใจถวายเป็นพระราชกุศลในโครงการ“ศธ.ปลูกป่าร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ” ณ โสมาภา รีสอร์ท จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2560 ซึ่งทุกภาคส่วนในพื้นที่ประสานความร่วมมืออย่างน่าชื่นชม นับเป็นการบูรณาการด้วยใจที่เต็มร้อยสำหรับคน ศธ.อย่างแท้จริง

19553929_1729686887061329_7267202504989663231_n

สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้มีการจัดโครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้านการการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษา และนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้แนวทางพระราชดำริ

19702237_1729686737061344_2259599642332805676_n

//เอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ รายงาน