ระทึก..!!! เตรียมพบกับ Smart PR. Onie กศน.จัดคิดนอกกรอบสร้างปรากฏการณ์ล้ำๆ..พลาดงานนี้เสียดายแย่..

149

“กำภู ภูริภูวดล , รัชนีย์ สุทธิธรรมปลุกระดมเทคนิคการสื่อสารนักพูด/พิธีกร/PR มืออาชีพ พรสวรรค์หรือพรแสวง? พร้อมพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์กศน. สะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรสู่สายตาสาธารณชน”

15337488_10154810278398648_7382889692427832960_n

        จากการเปิดเผยของคุณณัฐมน ไทยประสิทธิ์เจริญ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน. ถึงตารางล่าสุดของการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ ณ เวสต์เกท เรสสิเดนซ์ โฮเทล บางใหญ่ นนทบุรี ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฏาคม2560 ตามที่สำนักงาน กศน.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายสื่อสารองค์กร กศน.และมอบหมายหน้าที่ในการวางแผน กำหนดรูปแบบ ขอบข่าย กรอบแนวทางดำเนินการบริหารเครือข่ายสื่อสารองค์กรสำนักงาน กศน.รวมถึงประสานงานข้อมูล รวบรวม เรียบเรียง และบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย และเป็นตัวแทนของสำนักงาน กศน.ในการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับบุคลากรในสังกัดและสาธารณชนต่อไป

pnoht600511001022705_11052017_045621

เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้และทักษะด้านการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์แก่คณะกรรมการบริหารเครือข่ายสื่อสารองค์กร กศน. ทั่วประเทศ กว่า 150 คน ซึ่งเป็นด่านหน้าในการสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรสู่สายตาสาธารณชน สำนักงาน กศน.จึงจัดการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ ภายใต้กิจกรรมที่ 1 การจัดประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างพลังเครือข่ายสื่อสารองค์กร กศน. โครงการประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยเชิญวิทยากรสื่อมืออาชีพปลุกระดมเทคนิคการสื่อสารนักพูด/พิธีกร/PR มืออาชีพ พรสวรรค์หรือพรแสวง? โดย คุณกำภู ภูริภูวดล และคุณรัชนีย์ สุทธิธรรม นักจัดรายการ พิธีกร จากลูกทุ่งมหานคร FM 95 MHz และช่อง 9 สำนักข่าวไทย

dsc_3037

รวมทั้งวิทยากรจากสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพ(STD) อ.สนธยา ศรีเวียงธวัช/คุณภาวิณี ตันติโกวิทย์ ซึ่งมีความรู้ และประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฏาคม 2560 ณ เวสต์เกท เรสสิเดนซ์ โฮเทล อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

s2022618337

//กำจร หัดไทย รายงาน