นร.สุดปลื้ม..!!! มีส่วนร่วมพิธีสำคัญ…ครู กศน. ลงสอนทำดอกไม้จันทน์ โรงเรียนขาณุฯ

4747       

“โรงเรียนขาณุวิทยา ประสานขอ ครู กศน. อำเภอขาณุวรลักษบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ให้กับคณะครู และ นักเรียนโรงเรียนขาณุวิทยา จำนวน 100 คน”

img_1566

        ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดกิจกรรม “โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน” เพื่อทูลเกล้าฯถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ด้วยทรงพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และทรงเข้าพระทัยถึงความรู้สึกของประชาชนชาวไทยว่ายังคงรำลึกถึงพระองค์มิเสื่อมคลาย และมีความประสงค์จะทำสิ่งที่แสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

4750

กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี โดยนายอนันต์  แก้วทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี นางสาวภัคชาดา ภู่สุวรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ จึงได้น้อมนำพระราชกระแสรับสั่ง มอบหมายให้จัดฝึกอบรมเพื่อนำไปต่อยอด สอนนักศึกษา กศน. นักเรียน และประชาชน ที่สนใจทั่วไปอย่างต่อเนื่อง และการดำเนินการครั้งนี้ นางกนกรัตน์ คงไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนขาณุวิทยา ประสานขอความอนุเคราะห์ ครู กศน. อำเภอขาณุวรลักษบุรี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ให้กับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนขาณุวิทยาจำนวน 100 คน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ซึ่งได้รับความสนใจ ตั้งใจ ร่วมรับความรู้และการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เป็นอย่างดียิ่ง

4748

//ทีม กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี รายงาน