“กศน.กำแพงเพชร”หารือ”กศน.ชัยภูมิ”เตรียมการทรงเปิดห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี”กำแพงเพชร

19875508_1627197797314396_7118110628298234977_n

ตามที่กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี แจ้งเรื่อง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี”อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.”

19748447_1629209627113213_6123791571703798008_n

        สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร โดย นายจำนงค์ กล่อมแก้ว รองผู้อำนวยการฯ รักษาการผู้อำนวยการฯ ได้มอบหมายให้นายมงคล พลายชมพูนุท ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอไทรงาม พร้อมด้วยนางสาวชโรทัย ปัญติ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะ เดินทางไปศึกษาดูงานห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี”จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฏาคม 2560

19959211_1629210663779776_3618330534134249188_n

นายทวีศักดิ์  เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ  นายปราโมทย์  กลีบทอง รองผู้อำนวยการฯ และ นางสาวรดาสถิตย์ มงคล กลุ่มงานอัธยาศัยฯ ให้การต้อนรับพร้อมจัดประชุมร่วมกัน โดยให้ข้อมูลการดำเนินการทั้งหมด ตั้งแต่เริ่มต้น การประสานความร่วมมือ การตกแต่ง จัดนิทรรศการ รวมทั้งการเตรียมพร้อมในพิธีเปิด ซึ่งทั้งหมดเน้นความเรียบง่าย สมพระเกียรติ พร้อมนี้ได้พาชมพื้นที่ห้องสมุด มุมต่างๆ ข้อที่ควรดำเนินการ และควรละมัดระวัง

19748532_1629209310446578_8962274049593447672_n

        นายปราโมทย์  กลีบทอง รองผู้อำนวยการฯสำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ  ได้บรรยายขั้นตอนวิธีการในการดำเนินการเตรียมการในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดยละเอียดทุกขั้นตอน พร้อมให้ข้อมูล เอกสารตัวอย่างการดำเนินการทุกขั้นตอน พร้อมย้ำทำในส่วนความรับผิดชอบ การดำเนินการต่อเนื่อง ตรวจสอบ การสั่งการที่ชัดเจน รวมทั้งทีมประสานงานที่ดีต้องมีความทุ่มเท ส่วนการเงิน บัญชี พัสดุ ต้องประสานสอดคล้องและมีความคล่องตัว ยึดระเบียบในการดำเนินการที่ถูกต้อง สำหรับงานพื้นที่ กศน.อำเภอ บรรณารักษ์ ต้องจริงจัง ในภาพรวมทุกคนต้องร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งจริงจัง และความสำเร็จจะตามมา

19821152_1547404438643940_1025698724_o

        นางสาวรดาสถิตย์ มงคล กลุ่มงานอัธยาศัยฯ สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ ได้แนะนำการดำเนินการด้านเอกสาร การประสานงาน การเตรียมการทุกขั้นตอน ในฐานะผู้ปฏิบัติ พร้อมเสนอแนะการแก้ไขปัญหาต่างที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ ถือว่าเกิดประโยชน์ในการดำเนินการอย่างยิ่ง

19756878_1629211323779710_8418266830928414152_n

ทั้งนี้ ห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี”อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาตเป็นลำดับที่ 100 เริ่มดำเนินการก่อสร้างตัวอาคารห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี”อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร และบัดนี้กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี แจ้งเรื่อง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี”จังหวัดกำแพงเพชร ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.

19665609_1629210307113145_5225477944250137849_n

        นายมงคล พลายชมพูนุท ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอไทรงาม หัวหน้าคณะศึกษาดูงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่าการนำคณะมาดูงานในครั้งนี้ถือว่าเกิดประโยชน์อย่างมาก ได้รู้ถึงการดำเนินการที่ชัดเจน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรง และขอบคุณทีมงานของ กศน.จังหวัดชัยภูมิ เป็นอย่างสูง

19748711_1629212110446298_6914173113491398108_n

ซึ่งกำลังดำเนินงานขณะนี้ ของห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี”อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ยังอยู่ระหว่างการตกแต่งภายใน และจัดนิทรรศการ ให้เหมาะสมสวยงาม สมพระเกียรติ และการเตรียมการรับเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี” โดยตั้งคณะดำเนินการฯ การจัดทำหนังสือที่ระลึก การจัดทำเข็มที่ระลึก เพื่อมอบให้ผู้มีอุปการคุณ การประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จ และจัดให้ประชุมติดตามความคืบหน้าเป็นระยะๆต่อไป รวมทั้งสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวกำแพงเพชร เตรียมการในการรับเสด็จ และเชิญชวนเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดในวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

19894726_1627198397314336_5139115347856798809_n

พิมพ์พจี พันธุ์ชัย ภาพ/ กำจร  หัดไทย  รายงาน