รองปลัดศธ.ชวนร่วมโครงการ”ศธ.ปลูกป่าร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ”ทั่วประเทศพร้อมกัน 14 ก.ค. 2560

19970621_1548509538533430_1486870898_n

“เป็นการบูรณาการของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้านการการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษา และนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้แนวทางพระราชดำริ”

19970484_1548509568533427_857427517_n

        นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้มีการจัดโครงการ “ศธ.ปลูกป่าร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้านการการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษา และนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้แนวทางพระราชดำริ ในการนี้ หน่วยงาน สถานศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมจัดกิจกรรมพร้อมกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. รวมทั่วประเทศ 999,989 ต้น

19657484_1729743547055663_8469847394323405037_n

ทั้งนี้ ส่วนกลาง ณ เขาพระยาเดินธง ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน พร้อมทั้งบุคลากร ครู นักเรียน นักศึกษา ผู้ร่วมงาน จำนวน 5,089 ต้น

19987622_1548523015198749_1500562009_n

สำหรับ ส่วนภูมิภาค กำหนดให้ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดลพบุรี) ร่วมกับหน่วยงานสถานศึกษาในสังกัดจัดดำเนินการปลูกต้นไม้ จังหวัดละประมาณ 13,265 ต้น โดยปลูกในพื้นที่ของหน่วยงาน สถาบัน และสถานศึกษา หรือพื้นที่ที่เหมาะสม

s__7020606

/ขอบคุณข้อมูลภาพข่าว เอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ / กำจร หัดไทย รายงาน