SWOT จุดด้อย เสริมสร้างจุดแข็ง กศน.กำแพงเพชร จัดโครงการพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของบุคลากร โดยการสำรวจต้องต้องการจากเสียงส่วนใหญ่ของบุคลากรในสังกัด

สำนักงาน กศน.จังหวัด

Read more

รองผู้ว่าเปิด”2 เมษา วันรักการอ่าน”นั่งที่ไหน อ่านที่นั่น พร้อมเปิด”ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด”ชาว กศน.กำแพงเพชร นศ./ประชาชน ร่วมคึกคัก…

“ตามพระราชดำริ

Read more