เปิดประเด็น เคลียชัด! ร่วมการประชุมประสานแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ “ทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม”

fb_img_1613358282348นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชรร่วมประชุมประสานแผนการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1 และกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขตตรวจราชการที่ 18fb_img_1613358245762fb_img_1613358248814
วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประชุมประสานแผนการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1 และกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขตตรวจราชการที่ 18 โดยมีนายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ชี้แจงนโยบาย จุดเน้น ประเด็นการตรว และแนวทางในการตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2) เพื่อพิจารณากำหนด วัน เวลา และสถานที่ ลงพื้นที่ตรวจราชการ กรณีปกติรอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในการประชุมดังกล่าว ได้เปิดโอกาสให้อภิปรายซักถามปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ //พิมพ์พจี พันธุ์ชัย :รายงานfb_img_1613358274174fb_img_1613358262722fb_img_1613358289450