เปิดตัว บ.ประชารัฐฯ เฉาก๊วยชากังราว มอบเงินลงทุนครึ่งล้าน

2

 นายห้าง เฉาก๊วยชากังราว ตราเพชร สินค้าโอทอปชื่อดังจังหวัดกำแพงเพชร มอบเงินให้ลงหุ้นห้าแสนบาท แต่ไม่ขอเป็นกรรมการ ขอให้ช่วยเหลือประชาชนจริงๆ  ในงาน แถลงข่าวเปิดตัว บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีกำแพงเพชร(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ทุนจดทะเบียน 4    ล้านบาท3

          วันที่ 28 พ.ย. 59 ที่ ห้องประชุมสำนักงานอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร   นางกุลดา พันธ์เตี้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานแถลงข่าว การจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีกำแพงเพชร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัดโดยมี นายกิจจา กาญจนะวีระ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขต 18  , นางสาวพนิดา   พานทองดี พัฒนาการจังหวัด พร้อม ด้วยคณะกรรมการอาทิเช่น นายธำรง  อัศวะสุธีรกุล อดีตสปช.กำแพงเพชรและประธานบริษัทในเครือธรรมรัตน์และหจก.สามเพชร, นายสรวิชย์   ธันยะบูรณ์สถาพร  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด , พัฒนาชุมชน , หอการค้า  , ชมรมผู้ประกอบการOTOP ภาคประชาสังคมและคณะกรรมการร่วมแถลงข่าว   โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนงพร้อมส่วนราชการเข้าร่วม ด้าน นางกุลดา พันธ์เตี้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่า สำหรับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีกำแพงเพชร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท จำนวน 5,000 หุ้น ๆละ 1,000 บาท โดยมีการชำระค่าหุ้นครั้งแรกร้อยละ 100 และมีผู้ถือหุ้น107 ราย   สำหรับ ผู้ถือรายใหญ่ คือ บริษัทไทยเบฟเวอร์เรจ  จำนวน 1000 หุ้น เป็นเงิน 1,000,000บาท รองลงมา คือ บริษัทเฉาก๊วยชากังราวจำกัด โดย ดร.เสริมวุฒิ  สุวรรณโรจน์ จำนวน 500 หุ้น เป็นเงิน 500,000 บาท     เพื่อทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งรายได้ของบริษัทมาจากส่วนแบ่งของรายได้ที่เพิ่มขึ้นของชุมชนที่ไปช่วยเหลือ ไม่มีการปันผลให้ผู้ถือหุ้น เงินของบริษัท จะเอาไว้ช่วยเหลือสังคมและชุมชน โดยบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จำกัด เป็นโครงสร้างใหม่ที่ให้ผู้แทนของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน มาร่วมกันทำประโยชน์ โดยสามารถทำงานได้คล่องตัวภายใต้กรอบกฎหมายและหลักธรรมาภิบาล เช่นเดียวกับบริษัททั่วไป ซึ่งจะทำให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ

4          นางกุลดา พันธ์เตี้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยอีกว่า เมื่อจัดตั้งบริษัทแล้วต่อจากนี้ คณะกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีกำแพงเพชร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จะเป็นผู้รับผิดชอบ กำหนดนโยบาย ทิศทางการบริหารงานของบริษัท จะดำเนินการคัดเลือกผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรที่มีความพร้อม และมีศักยภาพ เพื่อส่งเสริมและสามารถขยายผลให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้แก่เกษตรกรและคนในชุมชน ถือได้ว่า บริษัทประชารัฐรักสามัคคีกำแพงเพชร จัดตั้งขึ้นโดยคนกำแพงเพชร เป็นของคนกำแพงเพชร และเพื่อคนกำแพงเพชร  โดยกำหนดที่ทำการบริษัท ตั้งอยู่เลขที่ 8/1 หมู่ที่ 13 ตำบลนครชุม (ปั๊มธรรมรัตน์ปิโตรเลียม) อำเภอเมืองกำแพงเพชร    (ปั๊มธรรมรัตน์ปิโตรเลียม) อำเภอเมืองกำแพงเพชร

5

ด้าน ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ เจ้าของบริษัทเฉาก๊วยชากังราวตราเพชร สินค้าโอทอปชื่อดังจังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่า ที่มอบเงินสนับสนุน บริษัทประชารัฐรักสามัคคีกำแพงเพชร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) 500,000 บาท  เนื่องจากเห็นพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานที่ช่วยเหลือประชาชนที่พัฒนาแปรรูปสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น จะได้นำโครงการที่สามารถพัฒนาหรือต่อยอดส่งเสริมให้สินค้าโอทอปเจริญเติบโตและพัฒนาทั้งการผลิต บรรจุภัณฑ์ ด้านการตลาด ให้ประชาชนมีรายได้เลี้ยงครอบครัว และ สร้างเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งต่อไป  และอยากให้ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีกำแพงเพชร ช่วยเหลือชุมชนและประชาชนอย่างจริงจังโดยตนไม่ขอเป็นกรรมการ เนื่องจากมีภารกิจการงาน แต่พร้อม ที่จะให้คำปรึกษา เสมอ

///ขอบคุณ จันทร์  จันทร์ฉาย  ภาพข่าว