คีตกวี ดนตรีเพื่อพ่อ 9 บทเพลง 599 บรรเลง

2

ครูสลานำทีมร่วมร้องถวายความอาลัย เล่าสู่หลานฟัง อบจ.กำแพงเพชรผนึกเครือข่ายวัฒนธรรม และภาคเอกชน จัดกิจกรรมเด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านดนตรี

                เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 ที่โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร นายปรีชาฤกษ์หร่าย รักษาการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมบุญเพ็ง ศรีจันทร์ ผู้ควบคุมการแสดงดนตรีเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถด้านดนตรีกว่า500 คน ได้ การฝึกซ้อมบทเพลงพระราชนิพนธ์ เพื่อเตรียมบันทึกภาพประวัติศาสตร์ของจังหวัดกำแพงเพชรที่ มีการรวมตัวของเด็กและเยาวชนมากที่สุดถึง 599 คน ของการเข้าร่วมแสดงภายในงาน “9 บทเพลง 599 บรรเลง คีตกวี ดนตรีเพื่อพ่อ”

3

ทั้งนี้ นายปรีชา ฤกษ์หร่าย รักษาการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่า จากพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระองค์ทรงเปี่ยมด้วยความมีอัจฉริยะภาพและความสามารถทางด้านศิลปะไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปะการถ่ายภาพ หัตถศิลป์ ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ วรรณศิลป์ วาทะศิลป์และสถาปัตยศิลป์จนได้รับสมญานามว่า เป็นอัครศิลปินแห่งแผ่นดินสยาม และเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ทรงเป็นแบบอย่างแห่งศิลปินผู้เปลี่ยนด้วยพรสวรรค์และมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นศึกษาเรียนรู้ทดลองด้วยพระองค์เอง ประกอบกับด้วยพระวิริยะอย่างยิ่งของพระองค์ท่าน

4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมเครือข่ายวัฒนธรรมและภาคเอกชนจึงได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านดนตรี ไม่ว่าจะเป็นดนตรีไทย ดนตรีสากลและดนตรีพื้นบ้านขึ้นในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 วันที่ 4,11 และ,17 ธันวาคม 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ส่วนวันที่ 18 ธันวาคม 2559 จะเป็นการซ้อมครั้งใหญ่ ณ สนามกีฬาชากังราว(ริมปิง)องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ก่อนที่จะบันทึกการแสดงประวัติศาสตร์ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 18.19 น. ณ สนามกีฬาชากังราว(ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ภายใต้ชื่อ 9 บทเพลง 599 บรรเลง “คีตกวี ดนตรีเพื่อพ่อ” ที่ผู้แสดงจำนวนมากถึง 599 คน ในบทเพลงพระราชนิพนธ์ อาทิ แสงเทียน ยามเย็น ชะตาชีวิต สายฝน ใกล้รุ่ง อาทิตย์อับแสง ยิ้มสู้ มหาจุฬาลงกรณ์และพรปีใหม่ พร้อมร่วมพิธีจุดเทียนถวายความอาลัย และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

5

นอกจากนั้น ครูสลา คุณวุฒิ ศิลปินชื่อดังพร้อมคณะจะได้เดินทางมาร่วมร้องบทเพลง เล่าสู่หลายฟังในวันงานดังกล่าวอีกด้วย สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชนตลอดจนภาคประชาชนของจังหวัดกำแพงเพชร ที่นอกจากสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์จะทรงเป็นแบบอย่างแห่งศิลปินแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีเวทีแสดงออกทางความสามารถด้านดนตรี และตระหนักในบทเพลงสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานดนตรี ศิลปะและวัฒนธรรมท้อถิ่นให้คงอยู่คู่ผืนแผ่นดินสืบต่อไป จึงขอเชิญชวนศิลปินตลอดจนพี่น้องประชาชนผู้สนใจร่วมกิจกรรมตามวันเวลาดังกล่าวต่อไป

 

//ผอ.ศุภชัย  ศรีงาม ข้อมูล