ปังมาก กศน.อำเภอ ผุดไอเดียลงคลิปสอน แนวโลกสวย

8

ทีมปฏิบัติการ ICT กศน.กำแพงเพชร ลงพื้นที่ติดตามคลิปสื่อการสอน กศน.อำเภอ พบสร้างสรรค์พร้อมใช้ภาคเรียนนี้เลย

               เมื่อวันที่ 17- 25 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา นายบุญทรง จิโนเป็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยทีม ICT กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่เพื่อติดตามการผลิตคลิปสื่อการสอนวิชาต่างๆ ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ กศน.อำเภอบึงสามัคคี ขาณุวรลักษบุรี ลานกระบือ พรานกระต่าย ทรายทองวัฒนา และคลองขลุง จำนวน 6อำเภอที่เหลือ

2 6

โดยการจัดทำคลิปมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนแก่นักศึกษา กศน. และเพื่อให้นักศึกษา กศน. สามารถเข้าไปทบทวนความรู้ได้อย่างสะดวก ผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย อาทิเช่น facebook เว็บไซต์ของ สำนักงาน กศน.กำแพงเพชร เว็บไซต์ กศน.อำเภอ รวมถึงช่องสื่อสาร Youtube ซึ่งจากนโยบายของ กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ที่ให้ความสำคัญในการให้บริการทางการศึกษาแก่นักศึกษา กศน. แบบเข้าถึง เรียกว่าหยิบความรู้ส่งตรงถึงมือนักศึกษาแบบประหนึ่งว่าเคาะประตูบ้านแจกความรู้กันเลยก็ว่าได้ ตรงจุด ตรงใจ นักศึกษา กศน. ในยุคที่ต้องยอมรับกันว่าระบบ Social เข้ามามีบทบาทสำคัญกับทุกๆ คนในทุกๆ วันแบบนี้ และ กศน.จังหวัดกำแพงเพชรตระหนักดีถึงเหตุผลในข้อนี้

4 3

จึงได้ระดมทีม ICT ของ กศน.แต่ละอำเภอให้เร่งดำเนินการพัฒนาระบบ ICT และทำการผลิตสื่อการสอนในรายวิชาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถให้บริการความรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นต่อนักศึกษา กศน. ให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อ Upload ข้อมูลเผยแพร่ให้กับ นักศึกษา กศน. และผู้ที่สนใจได้เข้ามาใช้ประโยชน์ผ่าน Smartphone ได้แบบเต็มระบบทั้งนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการทางการศึกษาต่อไป

5

//นางสาวพิมพ์พจี พันธุ์ชัย รายงาน