กศน.คลองขลุง ร่วมจังหวัดเคลื่อนที่ บริการประชาชน

2

ฝึกย้อมผ้าดำ ทำริบบิ้นโบว์แบบใหม่ติดเหรียญรัชกาลที่ 9 และจัดส่งเสริมการอ่านตามแนวทาง กศน.เพื่อประชาชน

            วันที่ 25พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. นางสาววราภรณ์ เร่งทองรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร รักษาการผู้อำนวยการฯ กศน.อำเภอคลองขลุง ได้นำบุคลากรในสังกัด กศน.อำเภอคลองขลุง ออกหน่วยบริการประชาชน ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านมาบคล้า หมู่ที่ 9 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง โดยนำกิจกรรมการฝึกย้อมผ้าสีดำ การทำริบบิ้นโบว์สีดำรูปแบบใหม่มีเหรียญรัชกาลที่ 9 ติดบนริบบิ้นโบว์แจกจ่าย ได้รับความสนใจอย่างมาก พร้อมด้วยมุมส่งเสริมการอ่าน การบริการรถห้องสมุดเคลื่อนที่(โมบาย) บริการให้ประชาชนที่มาร่วมงาน

3 4

ทั้งนี้ นายธานี ธัญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ได้ร่วมกิจกรรมย้อมผ้าดำให้ประชาชนของ กศน. และยังให้กำลังใจ ให้ข้อเสนอแนะต่างๆกับงานกศน.เพื่อประชาชน โดยครู กศน.อำเภอคลองขลุงได้ติดริบบิ้นดำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด นายวิศิษฏ์ สกุลยืนยง นายอำเภอคลองขลุง และผู้ปกครองท้องถิ่น ท้องที่ ส่วนราชการต่างๆ ได้นำภารกิจออกให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชนในพื้นที่ การมอบถุงยังชีพ เงินสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ เด็กนักเรียนยากจน การมอบพันธุ์ปลา การจัดจำหน่ายสินค้าราคาถูก OTOP จำหน่ายข้าวสารช่วยเกษตรกร การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน รวมถึงการให้ความรู้และแนะนำการประกอบอาชีพ ฯลฯ รวมทั้งได้พบปะพูดคุยกับประชาชนและส่วนราชการ ท้องถิ่นท้องที่

5

ในเรื่องการร่วมไว้อาลัยในหลวง รัชกาลที่ 9 สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการปฎิบัติบูชา ดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (บัญชีครัวเรือน) ศีล 5 ความกตัญญูกตเวที ความรู้รักสามัคคี ตลอดจนเน้นย้ำการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย/ภัยแล้ง สถานการณ์น้ำ ด้วยการบูรณาการให้ความช่วยเหลือ การจัดทำภาชนะเก็บกักน้ำ แก้มลิง พร้อมชี้แจงประชาสัมพันธ์ถึงมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

//นก พันธุ์ชัย รายงาน