กศน.โกสัมพีนคร ล้ำดึงมือโปร ลงคลิปติวเตอร์

5

แบ่งบทเรียนตามยากง่าย จัดสอนรูปแบบติวเตอร์ ครูวิทย์ คณิต จัดเต็ม หวังเป็นสื่อล้ำหน้าสอนศิษย์ กศน.

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 นายสุเทพ ต่อพล ครูชำนาญการรักษาการผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะครู กศน. และบุคลากร ได้ร่วมกัน จัดทำคลิปการสอน(teaching clip ) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

2
ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนแก่นักศึกษา กศน. และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา กศน. จะจัดทำเป็นบทๆ ตามตำราเรียน แต่จะพัฒนาให้เรียนง่ายขึ้น โดยอาศัยรูปแบบการสอนที่คล้ายคลึงการสอนของติวเตอร์ชื่อดัง จัดครูที่จบสายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มาเป็นผู้สอนแล้วบันทึกเป็นคลิปสั้นๆให้ดึงดูความสนใจ และจะนำไปบันทึกใน facebook กศน.อำเภอโกสัมพีนคร เว็ปไชต์ของ กศน.อำเภอโกสัมพีนคร เว็บไซต์ของ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร รวมทั้งช่องสื่อสาร Youtube นอกจากนี้ ครู กศน. จะกดเชื่อมต่อ(link) คลิปการสอน ทั้งหมดให้ไปปรากฏในสังคมออนไลน์ (social media) ที่นักศึกษาแต่ละคนใช้อยู่ เช่น facebook line tweeter youtube

64

ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้เปิดดูและเรียนรู้เพิ่มเติมได้ตลอดเวลา นอกเหนือจากการไปเรียน/พบกลุ่ม กับครูในแต่ละครั้ง ซึ่งเป็นแนวทางการเรียนรู้รายบุคคล ที่ กศน.กำแพงเพชร ได้พัฒนาขึ้น การนำนโยบายของสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชรมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมจะเกิดประโยชน์กับการเรียนรู้ของ กศน.

 3
//ทีมข่าว KPP NFE 60.0 รายงาน