บริการย้อมผ้าดำฟรี ชาวบ้านแห่ใช้บริการเนืองแน่น

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ณ วัดแสงสุริยาราม หมู่ 10 ตำบลวังชะโอน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร นำโดยนายประดิษฐ์ คุณนาเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน บริการย้อมผ้าสีดำฟรีโดยไม่ใช้งบประมาณของ อบต.วังชะโอนร่วมกับ กศน.ตำบลวังชะโอน บริการย้อมผ้าฟรีด้วยสีสังเคราะห์สีดำให้กับประชาชน ซึ่งมีประชาชนจำนวนมากนำเสื้อผ้ามาย้อมสีดำ เพื่อต้องการไว้ทุกข์ถวายแด่พระองค์ท่าน แต่มีข้อจำกัดเพราะราคาเสื้อผ้าดำมีราคาแพง

s__2818083

เนื่องจากขณะนี้เสื้อผ้าชุดดำมีราคาแพง ดังนั้น การนำเสื้อผ้ามาย้อมสีดำเป็นทางออกที่ดีทางหนึ่ง ซึ่งจะทำอย่างต่อเนื่องโดยดูจากความต้องการของประชาชน หรือบางรายต้องการนำความรู้ไปย้อมเองที่บ้าน ซึ่งเป็นการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

14606363_1761919787392442_2081315617851419638_n

อดิเทพ นิลสุ่ม ภาพ // อินทนนท์  แก้วทอง รายงาน (^_^)