กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดบำเพ็ญกุศล

2
24 ตุลาคม 2559 เวลา 15.30 น. ณ วัดพัฒนราษฎรบำรุง อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี โดย นายอนันต์ แก้วทอง ผู้อำนวยการกศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
4โดยมีนายอนันต์ แก้วทอง ผู้อำนวยการกศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระสงฆ์ สวดพระอภิธรรม จากนั้นประธานในพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ทอดผ้าไตรถวายเป็นพระราชกุศล พระสงฆ์อนุโมทนา
3
//นางสาวสมนึก พระนาค/ /รายงาน