กศน.กำแพงฯ ปรับ ICT เพื่อนศ.เรียนรายบุคคลหนึ่งเดียวในไทย

ทีม กศน.กำแพงเพชร พัฒนาโปรแกรม ICT ชื่อ KPP.NFE  60.0 ผ่านสื่อเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์และ SmartPhone หวังให้นักศึกษา ครู ใช้รองรับการเรียนรู้รายบุคคล ล้ำหน้า แห่งแรกของไทย ใช้เวทีประชุม กศน.ภาคเหนือ เปิดตัวอย่างเป็นทางการ

5

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559  สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร นำโดยนายบุญทรง จิโนเป็ง ผู้อำนวยการฯ โดยมีหัวหน้าทีมคือ นายกำจร หัดไทย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ พร้อมกับทีมพัฒนาระบบ  ICT ของสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ประกอบด้วยครู กศน.ตำบล บรรณารักษ์ห้องสมุด นักวิชาการศึกษา ที่เป็นตัวแทนในการนำเสนอ ซึ่งนายอภิวัฒน์ สังคง ผู้คิดค้นและวางระบบการตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ มาก่อนหน้านี้ และในครั้งนี้ได้ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมภายใต้ชื่อ KPP.NFE  60.0 เข้าร่วมนำเสนอในเวทีประชุมการจัดทำสื่อเสริมรายวิชาบังคับ (clip vdo) และการชุมนุมยุวกาชาด ณ สถาบัน กศน.ภาคเหนือจังหวัดลำปาง

s__2711558
เพื่อนำเสนอนวัตกรรมระบบช่วยเหลือผู้เรียน ชื่อ KPP.NFE  60.0 ผ่านสื่อเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์และ SmartPhoneให้กับผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัดในโซนภาคเหนือ 17 จังหวัด ภาคเหนือ โดยมีนายจำเริญ มูลฟอง ผู้อำนวยการสถาบันภาคเหนือ เป็นประธานในการประชุมเพื่อเป็นต้นแบบในการใช้ระบบช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคล สนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ถือว่าระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเป็นเรื่องที่สำคัญ รวมทั้งสำนักงาน กศน.(ส่วนกลาง) ได้มีแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ กศน.ในรูปแบบการเรียนรู้รายบุคคลเพื่อแก้ปัญหา และสร้างแรงจูงใจในการเรียนกับ กศน. ซึ่งในปัจจุบันนักศึกษาที่เข้ามารับบริการการศึกษากับ กศน.ต่างมีภาระที่ต้องทำมาหาเลี้ยงชีพของตนเองจึงมีเวลาในการมาพบกลุ่มน้อยและยังต้องการวุฒิการศึกษาเพื่อไปพัฒนาอาชีพของตนเองในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียนและผู้ที่สนใจที่จะมารับบริการกับทาง กศน.

3

4

ซึ่งนวัตกรรม KPP.NFE 60.0 ที่ทางทีมพัฒนาระบบ  ICT ของสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชรได้พัฒนาขึ้นมานี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่เป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ทั้งนี้ระบบได้เปิดใช้และจะใช้อย่างเต็มรูปแบบเปิดอย่างเต็มรูปแบบในภาคเรียนที่ 2/2559  (เดือนพฤศจิกายน 2559) จะทำให้นักศึกษาหลั่งไหลเข้ามาเรียนกับ กศน.จังหวัดกำแพงเพชรเป็นจำนวนมากขึ้น เพราะสามารถอำนวยความสะดวกในการเรียนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนกับทาง กศน.จังหวัดกำแพงเพชรได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุขต่อไป

//วิวัฒน์  แสงพุ่ม รายงาน