ผู้ว่ากำแพงเพชร ร่วมย้อมผ้าดำกับ กศน.อ.ไทรงามให้ปชช.

จังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ที่ ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร

1

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 09. 30 น. นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับนายวิสิษฐ์ สกุลยืนยง นายอำเภอไทรงาม และ นายมงคล พลายชมพูนุท ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.อำเภอไทรงาม รวมทั้งส่วนราชการต่างๆให้บริการประชาชน โดย กศน.อำเภอไทรงาม ได้ให้บริการย้อมผ้าสีดำฟรีให้กับประชาชน

2

 

ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้ลงมือย้อมผ้าให้ประชาชนร่วมกับอาสาสมัคร กศน. ณ ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร นอกจากนี้ กศน.อำเภอไทรงาม ได้นำกิจกรรม รถโมบายห้องมุดเคลื่อนที่ สาธิตการทำริบบิ้นไว้อาลัยสีดำแจกฟรีโดยได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมาก

3

การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของ นายสุรพงษ์  จำจด เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(สำนักงาน กศน.) ซึ่งให้สำนักงาน กศน.จังหวัดทั่วประเทศ ดำเนินการจัดสอนและบริการย้อมผ้าสีดำฟรี ให้กับประชาชน ในการนี้สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ให้ กศน.อำเภอในสังกัดจำนวน 11 แห่ง

4

และ กศน.ตำบล จำนวน 78 แห่ง ดำเนินการดังกล่าว  ทั้งนี้ให้เปิดสอนวิชาชีพระยะสั้น  กลุ่มสนใจ ที่สามารถตัดเสื้อผ้าได้อย่างง่ายๆ หรือตัดเย็บปลอกแขนสีดำ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ในขณะนี้ เป็นการดำเนินการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

//นายรามินทร์ มูลไธสง  รายงาน