กศน.อำเภอบึงสามัคคีย้อมผ้าสีดำฟรี ถวายเป็นพระราชกุศล

กศน.อำเภอบึงสามัคคี นำโดยนางสาวรัศมี ศรีภิบาล ผู้อำนวยการ และคณะครู เจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช

1

โดยการเปิดหลักสูตร ระยะสั้น การย้อมผ้า พร้อมทั้งการรับบริการย้อมผ้าฟรีให้กับประชาชนในอำเภอบึงสามัคคีที่นำเสื้อผ้าเก่าหรือที่ต้องการย้อมให้เป็นสีดำมาสวมใส่ เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการหาซื้อเสื้อผ้าสีดำ

10286

ซึ่งโครงการนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากและสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพเสริมได้อีกทางหนึ่งโครงการนี้จะให้บริการจนครบทุกหมู่บ้านในอำเภอบึงสามัคคีซึ่งเป็นการจงรักภักดีต่อพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชของปวงชนชาวไทย93

//อดิเทพ นิลสุ่ม ภาพ/วิวัฒน์ แสงพุ่ม รายงาน