กศน.อำเภอบึงสามัคคี ร่วมรำลึกฯ วันปิยมหาราช

s__13344786

วันที่ 23 ตุลาคม 2559 คณะครู และเจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอบึงสามัคคี นำโดยนางสาวรัศมี ศรีภิบาล ผู้อำนวยการ วางพวงมาลา ร่วมรำลึกซึ่งมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลายด้าน ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในรัชสมัยของพระองค์ สยามประเทศได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สร้างความวัฒนาให้กับชาติเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้า การไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ การเลิกทาส ฯลฯ ด้วยพระราชกรณียกิจที่ยังความผาสุกให้เกิดแก่ประชาชน ทวยราษฎร์ทั้งปวงจึงน้อมใจแสดงความจงรักภักดี ด้วยการถวายพระนามว่า “พระปิยมหาราช” หรือพระพุทธเจ้าหลวง ณ ที่ว่าการอำเภอบึงสามัคคี โดยมีนายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงษ์ นายอำเภอบึงสามัคคี เป็นประธานในพิธี

piya

อดิเทพ นิลสุ่ม ภาพ // วิวัฒน์  แสงพุ่ม รายงาน ^_^