ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง! กศน.กำแพงเพชรนำทีมวิทยากรขยายผลแนวทาง “กศน.ปักหมุด” สร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับผู้พิการ (กศน.จังหวัด กลุ่มอู่ข้าว อู่น้ำ)

วันที่ 10 มีนาคม 256

Read more