ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง! กศน.กำแพงเพชรนำทีมวิทยากรขยายผลแนวทาง “กศน.ปักหมุด” สร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับผู้พิการ (กศน.จังหวัด กลุ่มอู่ข้าว อู่น้ำ)

4a7f788c4b57066658ef1986a8461c0bวันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายนนทชัย สิทธิตัน ครูผู้ช่วย และ นายวสันต์ ภักดีวงษ์ นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินโครงการ กศน.ปักหมุด เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส (กศน.จังหวัด กลุ่มอยู่ข้าว อู่น้ำ) ในฐานะ “วิทยากร” s__5914699บรรยายให้ความรู้ และมอบแนวทางในการดำเนินงานแก่บุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มอู่ข้าว อู่น้ำ จำนวน 50 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของผู้พิการอย่างแท้จริง โดยมีนายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว //ข่าว:พิมพ์พจี พันธุ์ชัย รายงาน7172159b7b9bc472396df9dfddeaceb8844fa69969fe2d0b834f7015dd8c5245e8b81305084e6feada24f18c84d7834cs__5914701