ร่วมพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา”

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา”  ณ หอประชุมใหญ่ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชรtimeline_20220315_115934

ด้วย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการโครงการสร้างการรับรู้ภูมิปัญญาผ้าไทยและผ้าขิตลายพระราชทาน โดยจัดพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด เพื่อส่งมอบแบบลายผ้าพระราชทานให้กับช่างทอผ้า กลุ่มทอผ้า และผู้ผลิตผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค ได้นำลายผ้าพระราชทานไปเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอด เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่น เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเดล อะ ลักชัวรี คอลเลคชั่น โอเตล เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร timeline_20220315_115937เพื่อให้การอนุรักษ์ศิลปะหัตกรรมจากภูมิปัญญาพื้นถิ่นของไทยและการนำแบบลายผ้าพระราชทานไปเป็นต้นแบบ และพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าผ้าพื้นถิ่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จังหวัดกำแพงเพชร จึงได้กำหนดจัดพิธี มอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ณ หอประชุมใหญ่ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ในการนี้สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ดังกล่าว โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีฯ   //ข่าว : พิมพ์พจี พันธุ์ชัย รายงานtimeline_20220315_115939