ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกําแพงเพชร ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 3/25651647351009049

เพื่อพิจารณาแต่งตั้งครูผู้ช่วย การประเมินวิทยฐานะ การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน การตัดโอนตำแหน่ง สายงานการสอน การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การโอนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเลื่อนเงินเดือน (1 เมษายน 2565)1647351009204

โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ หอประชุมแม่ปิง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร //ข่าว : พิมพ์พจี พันธุ์ชัย รายงาน164735100928516473510285241647351032526