ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน กศน. ประจำปี 2565

วันที่ 4 มีนาคม 2565 นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน กศน. ประจำปี 2565 1646413064018โดยมีนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ ) เป็นประธาน ในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน กศน. ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ อาคารหอประชุมคุรุสภา นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ ) นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. คณะผู้บริหารระดับสูง และบุคลากร สำนักงาน กศน. ร่วมทำบุญถวายภัตตาหาร แด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป และถวายจตุปัจจัยไทยธรรม เพื่อระลึกถึงผู้มีคุณูปการของ กศน.ที่สร้างสรรรค์ สร้างงานให้เจริญก้าวหน้าจากอดีตจนถึงปัจจุบันในโอกาสนี้ สำนักงาน กศน.ได้รับเกียรติจาก นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสที่ สำนักงาน กศน. ครบรอบ 14 ปี ผ่านทางโปรแกรม Zoom Cloud Meetings นอกจากนี้ นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในนามผู้แทนของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ บทบาท กศน. ในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ” และเป็นประธานมอบโล่รางวัล กศน. ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีผู้รับมอบรางวัล จำนวน 5 โล่รางวัลด้วยกัน ภาคเหนือ ได้แก่ นางสาวภัทริญา อุปวรรณ์ กศน.ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ภาคกลาง ได้แก่ นางสาววรรณา เดชฉกรรจ์ กศน.ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ นางสาวสิริพร จันทร์ศิริ กศน.ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ภาคตะวันออก ได้แก่ นางสาวสุพิชฌาย์ บำรุงสุนทร กศน.ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง และภาคใต้ ได้แก่ นางสาวสุรภา ชินสกุลเจริญ กศน.ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา //ข่าว : พิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.กศน.จังหวัดกำแพงเพชร