BOSS…ลั่น! กศน.จังหวัดกำแพงเพชร แข่งกันดี…ไม่แข่งกันเด่น! อบรมระบบเว็บเชื่อมโยงยุคดิจิทัล เป้าหมายบรรณารักษ์ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการอ่าน เพิ่มจำนวนนักอ่าน 1 เดือนต้องมีการเปลี่ยนแปลง

วันอังคารที่ 26 มกรา

Read more

สั่ง 100 ต้องได้ 100! ผอ.มงคลฯ กศน.กำแพงเพชร ชวนข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดร่วมปล่อยปลาทับทิม! 100 ตัว เพื่อความเป็นสิริมงคล

วันจันทร์ที่ 25 มกรา

Read more