กศน.กำแพงเพชร ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

141927173_4140888805945270_7755788081663499990_oวันจันทร์ที่. 25 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี”  อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร นายมงคล พลายชมพูนุท ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอไทรงาม รักษาการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร นายสมใจ วิชัยยา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร นายศราวุธ ไชยชโย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลานกระบือ นายกำจร หัดไทย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย นางสาวชโรทัย ปัญติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ได้ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี141678723_4140888999278584_6933557232979809722_o141341294_4140889015945249_4480821628494503637_o141384337_4140889065945244_1563577565946085805_o141678718_4140889205945230_8360046243321852739_o142439202_4140947925939358_1128499436507809421_o

ตามที่สำนักพระราชวังแถลงการณ์ เรื่องสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงประสบอุบัติเหตุ ทรงล้มระหว่างทรงพระราชดำเนินออกกำลังพระวรกาย ในเช้าวันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 ทรงได้รับบาดเจ็บที่ข้อพระบาททั้งซ้ายและขวา จึงต้องเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเพื่อทรงรับการผ่าตัดรักษาข้อพระบาท ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย    โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานว่าการผ่าตัดข้อพระบาทเมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้คณะแพทย์ฯ ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานให้ประทับพักฟื้น ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อติดตามผลการรักษาต่อไปอีกระยะหนึ่ง142051757_4140888932611924_8479598016163591992_o142135755_4140888935945257_4908260151552129887_o

ดังนั้น เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร จึงได้ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว  //พิมพ์พจี พันธุ์ชัย : รายงาน141376015_4140889215945229_8511375928803193984_o