“เสี่ยหรั่ง” เปย์หนัก ควักเงินจ่ายค่าเสื้อให้นักกีฬา กศน.จังหวัดกำแพงเพชร กว่า 25,000 บาท

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นายมงคล พลายชมพูนุท ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอไทรงาม ในฐานะผู้ควบคุมทีมนักกีฬา กศน.จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะครู เดินทางเข้าพบนายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย “เสี่ยหรั่ง”  เจ้าของสิงห์โตทองไรซ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร ณ บริษัทสิงห์โตทองไรซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตำบลธำมรงค์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร  เพื่อแสดงความขอบคุณ ที่ให้การสนับสนุนเงินเป็นทุนในการจัดซื้อเสื้อกีฬา ให้กับนักกีฬาของ กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา“กศน.ภาคเหนือ เกมส์ 2566” One Spirit ระหว่างวันที่ 28 – 29 มกราคม 2566 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง20526014_1601303703254080_8439988190661995482_n

ด้วย สำนักงาน กศน. มีนโยบายให้ สำนักงาน กศน.จังหวัดทั่วประเทศดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา มุ่งสู่ การแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 6 (ระดับประเทศ) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬาของบุคลากร และนักศึกษาในสังกัด เพื่อปลูกฝักจิตสำนึกส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนได้ใช้เวลาว่างร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด และอบายมุขทุกประเภท18512

ในการนี้ กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา ซึ่งผ่านเข้าสู่รอบการแข่งขันในระดับ ภาคเหนือ โดย สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬา “กศน.ภาคเหนือ เกมส์ 2566” One Spirit ระหว่างวันที่ 28 – 29 มกราคม 2566 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง18518

ทั้งนี้ กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ได้ประสานขอความอนุเคราะห์จากนายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย “เสี่ยหรั่ง” เจ้าของสิงห์โตทองไรซ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนในการจัดซื้อเสื้อกีฬาสำหรับนักกีฬา กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ทั้งในส่วนของบุคลากร และนักศึกษาในสังกัด โดยนายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย “เสี่ยหรั่ง” เจ้าของสิงห์โตทองไรซ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร ได้ให้การสนับสนุนทุนในการจัดซื้อเสื้อกีฬาในครั้งนี้ จำนวนกว่า 25,000 บาท ทั้งนี้ “เสี่ยหรั่ง” เผยว่า รู้สึกยินดี และดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมกิจกรรมดี ๆ เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดี ๆ ซึ่งในช่วงชีวิตอาจหาไม่ได้จากที่ไหน ขอบคุณ กศน. พี่เปิดโอกาสให้ผมได้เปย์เงินอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งส่วนตัวเป็นคนที่ชอบให้โอกาสแก่ผู้อื่นอยู่แล้ว เพราะคิดว่ายิ่งให้ก็ยิ่งได้ และหวังว่าคณะนักกีฬาของ กศน.จังหวัดกำแพงเพชร จะไปคว้าชัยชนะและสร้างชื่อเสียงกลับมายังจังหวัดกำแพงเพชรต่อไป