ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2566

ด้วยสำนักงาน สกสค.จังหวัดกำแพงเพชร กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดกำแพงเพชร487297

ในการนี้ ว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดกำแพงเพชร  //ข่าว : นางสาวพิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร487308_0