นิเทศสถานศึกษา พร้อมมอบนโยบายสู่การปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 26 มกราคม 2566 ว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่นิเทศติดตามงานของสถานศึกษาในสังกัด พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และให้คำแนะนำพร้อมให้กำลังใจแก่คณะครู กศน.อำเภอปางศิลาทอง ณ กศน.อำเภอปางศิลาทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร  //ข่าว พิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร1239511494-bda6-4c92-9b0b-62750c7f5a3e