เลขาธิการ กศน. อวยพรปีใหม่ 2560 บุคลากร กศน.

เรียน ท่านผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรทุกท่าน
เมื่อปีพุทธศักราช 2559 ที่ผ่านมา พวกเราได้ร่วมกันทำงาน ด้วยความทุ่มเท เสียสละ ตั้งใจ และสร้างสรรค์ ในงาน กศน. จนเกิดผลดีต่อผู้เรียนและประชาชน ผมจึงขอถือโอกาสนี้ ขอขอบคุณท่านผู้บริหาร บุคลากร และคุณครู กศน.ทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

และเนื่องในโอกาสช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2560 นี้ ผมขอส่งกำลังใจและความปรารถนาดีมายังทุกท่าน ขออัญเชิญบารมีแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพสักการะบูชา ได้โปรดประธานพรให้พี่น้อง กศน.ทุกท่าน ได้พบกับความดีงามในปีนี้ ให้มีสุขภาพและพลานามัยที่สมบูรณ์ ประสบความสำเร็จและความก้าวหน้าในการทำงาน สามารถชนะอุปสรรคทั้งปวงและ พบกับความสุขตลอดปีและตลอดไป

สุรพงษ์ จำจด
เลขาธิการ กศน.