สลัดสวยหล่อ..สวมบทบึกบึน.!! อกสามศอกยังตาค้างกับสิ่งที่พวกเธอทำ…“บรรณารักษ์ กศน.กำแพงเพชร”นำหนังสือกว่าแปดพันรายการ เข้าห้องสมุดเฉลิมราชฯ

“ไม่บ่นสักคำ กับการลงทะเบียนคัดแยกจัดหมวดหมู่หนังสือ เพื่อนำเข้าให้บริการ ที่ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร แห่งที่ 100 ของประเทศ ที่จะเปิดในปี 2560 หวังเป็นแหล่งเรียนรู้ทรงคุณค่า     เพื่อให้บริการประชาชน”

 151636

           เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 บรรณารักษ์ห้องสมุดจาก 11 อำเภอ สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ได้พร้อมใจกันขนย้ายหนังสือที่จัดซื้อใหม่ที่ทำการลงทะเบียนจัดหมวดหมู่พร้อมที่จะให้บริการประชาชน กว่า 8,000 รายการ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร สำหรับห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร แห่งที่ 100 ของประเทศ ซึ่งเป็นโครงการที่สำนักงาน กศน.จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่ดำเนินการทั่วประเทศไทย สำหรับจังหวัดกำแพงเพชร คาดว่าจะเปิดอย่างเป็นทางการในปี 2560 ซึ่งสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร จัดตั้งขึ้น ณ วัดพระบรมธาตุพระอารามหลวง ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร และในภาพรวมขณะนี้ ตัวอาคาร การตกแต่งภายนอกและภายใน ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว เหลือเพียงการจัดนิทรรศการ จัดหมวดหมู่หนังสือ การจัดวางคอมพิวเตอร์ และอื่นๆอีกเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

25689 151630
ทั้งนี้ บรรณารักษ์ห้องสมุดของสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ได้ร่วมมือร่วมใจกันทำงานกันมานับแรมเดือน จนงานสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี จึงได้ขนย้ายหนังสือทั้งหมดไปไว้ที่ห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี”อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชรในวันนี้ และต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ายินดีและเต็มใจแม้นจะเหนื่อยมาก และมีปัญหาให้ต้องแก้ไขมาตลอด แต่ทุกอย่างก็สำเร็จลุล่วงมาระดับหนึ่งจนเป็นที่น่าภาคภูมิใจ ซึ่งต่อไปคงดำเนินการจัดขึ้นชั้นจัดมุมให้สวยงามเหมาะสม เพื่อเตรียมพร้อมในการให้บริการประชาชน

151629 151633

สำหรับท่านที่มีความประสงค์จะมีส่วนร่วมในโครงการนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ 055 – 854835

//กำจร  หัดไทย รายงาน