ร่วมพิธีทางศาสนาสหามงคล พิธีเจริญพระพุทธมนตร์ เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล พิธีทำบุญตักบาตร พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ/สัตว์อื่น พิธีลงนามถวายพระพร และรับการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานพิธีทางศาสนาสหามงคล พิธีเจริญพระพุทธมนตร์ เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล พิธีทำบุญตักบาตร พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ/สัตว์อื่น พิธีลงนามถวายพระพร และรับการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ บริเวณวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร และ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร236697

ในการนี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร โดยนายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีพิธีเจริญพระพุทธมนตร์ เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล พิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดยพร้อมเพรียง //ข่าว : นางสาวพิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร236893236694236696236692