ร่วมประชุมการจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. ดร.รมย์  พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมการจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ณ หอประชุมแม่ปิง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรs__31416460

ในการนี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร โดยนายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายนางสาวสุดารัตน์ เบ้าทอง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมการจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 โดยหัวข้อแก่นสาระ (Theme) งานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 คือ “พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา : Teacher’s Power is the Heart of Transforming the Educational Quality” โดยมีกำหนดจัดงานในวันที่ 16 มกราคม 2566 ณ หอประชุมวัชร – นารี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม //ข่าว : นางสาวพิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชรs__31416459s__31416463s__31416464s__31416462