ใหญ่แน่! กีฬา กศน. กำแพงเพชรรับเป็นเจ้าภาพ กีฬา “กศน. กลุ่มอู่ข้าวอู่น้ำเกมส์ 2566”

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร กำหนดจัดการประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬา “กศน.กลุ่มอู่ข้าว อู่น้ำ เกมส์ 2566” ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร321326761_465821525739257_616600769974383188_n

วันนี้ (21 ธันวาคม 2565) เวลา 09.00 น. นายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬา “กศน.กลุ่มอู่ข้าว อู่น้ำ เกมส์ 2566” มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร นายมงคล พลายชมพูนุท ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอไทรงาม นายกำจร หัดไทย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย566970

พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงาน กศน.จังหวัด “กลุ่มอู่ข้าว อู่น้ำ” (จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดกำแพงเพชร) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ จังหวัดอุทัยธานี ข้าราชการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีวัตถุประสงค์ ชี้แจงและเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬา “กศน.กลุ่มอู่ข้าว อู่น้ำ เกมส์ 2566” ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2565 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกำแพงเพชร (ชากังราว) //ข่าว : นางสาวพิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.กศน.กำแพงเพชร566994566989_0321430343_853605289244220_8049141629771103088_n321295107_672836324311160_7504663869642573649_n