ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 5 ปี 2566

สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 5 ปี 2566 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร316692345_579388107323912_6527898468440181420_n

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 5 ปี 2566317081876_579387283990661_8171131850366709496_n

สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร โดยนายมงคล พลายชมพูนุท ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอไทรงาม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 5 ปี 2566 ณ ห้องประชุมคลองแม่ระกา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร //ข่าว : นางสาวพิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร317514679_579387907323932_7087792214860684558_n317663152_579387787323944_6875021554152728049_n317558736_579387850657271_4019504995272044284_n317555137_579387493990640_2217732607940424193_n