ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 22/2565 ณ ห้องประชุมซ้อกอ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร1669637510141

ในการนี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 22/2565 ณ ห้องประชุมซ้อกอ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร //ภาพ : ข่าว พิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.กศน.จังหวัดกำแพงเพชร16696375103481669637510290