กศน.จัดประชุมสัญจร ณ จังหวัดน่าน เลขาธิการ กศน.แจ้งข่าวดี รอฟังผลการยกระดับเป็นนิติบุคคล ส่งเสริมแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร โดยนายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารกลุ่มศูนย์/ศูนย์ส่วนกลาง สำนักงาน กศน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 – วันที่ 2 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมน่านกรีนเลควิว รีสอร์ท อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน1

นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง สำนักงาน กศน.สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 โดยมี นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. ที่ปรึกษาสำนักงาน กศน. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านฯ ผู้อำนวยการกลุ่มศูนย์/ส่วนกลาง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม. ผู้อำนวยการสถานศึกษาขึ้นตรง เข้าร่วมการประชุมฯ2

สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารกลุ่มศูนย์/ศูนย์ส่วนกลาง สำนักงาน กศน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 – วันที่ 2 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมน่านกรีนเลควิว รีสอร์ท อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน s__11477055

ในการนี้ นายวัลลพ  ในการแจ้งข่าวให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมฯ รัฐสภาได้มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ และจะเป็นการทำงานที่มีความเชื่อมโยงกันระหว่างผู้อำนวยการ กศน.จังหวัด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ ครู กศน.ตำบล รวมทั้งภาคีเครือข่าย ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ประชาชน และหลังจากนี้เป็นขั้นตอนของการรอลงพระปรมาภิไธย กศน.ของเราจะได้ยกสถานะจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) เป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ยกระดับเป็นนิติบุคคล เพื่อการเป็นส่งเสริมแนวทางการปฏิรูปการศึกษาให้เกิดประโยชน์สุงสุด ให้คนไทยทุกช่วงวัยได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึง