กศน.กำแพงเพชร ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2560 ถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ 9

3

“ถือโอกาสนำคณะประชุมปฏิบัติการจัดทำและคัดเลือกบัตรข้อสอบ ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2560 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ณ โรงแรมรัตนาปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  พร้อมเชิญชวนให้ชาว กศน.กำแพงเพชร จัดทำบุญตามความเหมาะสม และจัดทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยพร้อมเพรียงกัน”

5 4

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 นายบุญทรง จิโนเป็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นางสาวชโรทัย ปัญติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายกำจร หัดไทยนักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางสาวพชรมน สีลุนทอง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และนางสาวสุดารัตน์ เบ้าทอง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ พร้อมด้วยครู บุคลากรของ กศน.จังหวัดกำแพงเพชร  ที่มาประชุมปฏิบัติการจัดทำและคัดเลือกบัตรข้อสอบรายวิชาบังคับตามหลักสูตร กศน. 2551 ระหว่างวันที่ 27 – 29 ธันวาคม 2559 รวม 42 คน ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณหน้าโรงแรมรัตนาปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  โดยนิมนต์พระจากวัดอรัญญิกาวาส พิธีเริ่มในเวลา 09.00 น. ซึ่งผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุ จำนวน 9 รูป

6

ทั้งนี้นายบุญทรง จิโนเป็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดกำแพงเพชร ได้กล่าวเชิญชวนให้ชาว กศน.จังหวัดกำแพงเพชรทั้ง 11 อำเภอ พร้อมครอบครัว เครือข่ายประชาชน และนักศึกษา ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2560 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวัน เวลา สถานที่ ตามความเหมาะสม ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 นี้  และจัดทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์โดยพร้อมเพรียงกัน ต่อไป

//พิมพ์พจี  พันธุ์ชัย รายงาน