สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day)

วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เชิญชวนข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ณ หน้าเสาธง สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร309550340_6006554076045391_314543531790465578_n

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เห็นชอบกำหนดให้ วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) รวมทั้งกำหนดให้มีการชักธงและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทย โดยในปีนี้ ตรงกับวันพุธที่ 28 กันยายน 2565309543239_6006554576045341_2968168345127131139_n

สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เชิญชวนข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร จำนวน  30 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยพร้อมเพรียงกัน //ภาพ : ข่าว พิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.กศน.จังหวัดกำแพงเพชร309489243_6006554699378662_5468242813766538247_n309059485_6006551896045609_8730115189021345988_n