ร่วมพิธีทอดผ้าป่าแถว งานประเพณีสารทไทย กล้วยไข และของดีเมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2565

ด้วยจังหวัดกำแพงเพชร กำหนดจัดงานประเพณี “สารทไทย กล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพงเพชร” ประจำปี พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 23 กันยายน 2565 – 2 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ตำบลนครชุม และอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร และกำหนดจัดพิธีทอดผ้าป่าแถว ในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 19.00 น. ณ วัดพระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชรtimeline_20220925_202138

ในการนี้ นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายนางแสงอรุณ สุนทร นักจัดการงานทั่วไป พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าแถว งานประเพณีสารทไทย กล้วยไข และของดีเมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2565 ณ วัดพระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยพร้อมเพรียง  //ข่าว : นางสาวพิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.กศน.จังหวัดกำแพงเพชรtimeline_20220925_202235timeline_20220925_202152_0timeline_20220925_202226