การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2565


วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565308625702_5989594174408048_8180634004892948150_nซึ่งสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร นำโดยนายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชรดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชรในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565308556742_5989593714408094_399561791983109460_n308355024_5989593867741412_3401676053650908026_n

ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด พร้อมรับฟังแนวทางและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนางานของ กศน. ต่อไป //ข่าว : พิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.กศน.กำแพงเพชร308566067_5989596967741102_4821042932726556654_n308035491_5989594557741343_5824765544982756350_n308334852_5989601781073954_7527361609758437271_n308439814_5989595204407945_5641961219573207628_n308697515_5989601351073997_8781528891855293439_n