“จิบกาแฟ แชร์ความคิด” จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565

จังหวัดกำแพงเพชรกำหนดจัดกิจกรรม “จิบกาแฟ แชร์ความคิด” จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร308507417_5989132584454207_5622111528557081173_n

ทั้งนี้ มีส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม (สัสดี/กรมทหารพรานที่ 35) ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมดังกล่าว308393896_5989131714454294_7923367261032994232_n

ในส่วนของสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร นำทีมบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในฐานะเจ้าภาพในส่วนของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว //ข่าว :พิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.กศน.กำแพงเพชร308356016_5989131734454292_6079087728040876838_n308468479_5989131201121012_842253672002984129_n308184040_5989130867787712_2227618964286244004_n308342767_5989130694454396_2597627820922141074_n308362262_5989133221120810_1767133034081735248_n308113598_5989133507787448_6357902597954985545_n308491274_5989132144454251_1162649460257252171_n