ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาแบบองค์รวมโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายกำจร หัดไทย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาแบบองค์รวมโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร290822248_5746166655417469_5910850633723411945_nด้วยอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ได้กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาแบบองค์รวมโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน จังหวัดนำร่อง “ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาแบบองค์รวมโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2565 ซึ่งจังหวัดกำแพงเพชร เป็นหนึ่งใน 5 จังหวัดนำร่องในการดำเนินการจัดการประชุมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา-อุปสรรค โอกาส ซึ่งจะเป็นแนวทางการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาแบบองค์รวมโดยใช้พื้นที่เป็นฐานของจังหวัดกำแพงเพชรต่อไป  //ข่าว : นางสาวพิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร290766431_5746167398750728_1534646363193579302_n290848781_5746167162084085_8709332979072733199_n